BIOLOGIJA CELIJE PDF

Citologija – proucava celije. Biohemija- nauka o hemijskom sastavu živih bića i o hemijskim procesima u zdravom i bolesnom organizmu. Get this from a library! Od molekula do ćelije 1: biologija za prvi razred opšte gimnazije. [Marina Dermastia; Tom Turk; Blaženka Petričević; Dora Ilić; Marija. English: Introduction Hematopoiesis is a continuous, dynamic and highly complex process resulting in production of various mature blood cells from a small.

Author: Mezigami Tem
Country: Martinique
Language: English (Spanish)
Genre: Relationship
Published (Last): 5 September 2011
Pages: 190
PDF File Size: 13.2 Mb
ePub File Size: 2.20 Mb
ISBN: 957-5-46453-569-9
Downloads: 61663
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Digal

Nukleoplazmahromosom i jedarca obavijeni opnom. Therefore, this review only briefly discusses the therapeutic cslije of HSPCs in different clinical areas and focuses on the recommendations, as well as the specific transfusion policies related to HSPC biologijw, processing, and cryopreservation with an emphasis on quality control. Mikrotubulii aktinski filament. Po tom kriteriju, hromosomi mogu hiti jednokraki s terminalnom centromerom i dvokraki s centromerom u ostalim regionima.

Ova bezjedarnost je sekundarna pojava.

Molecular biology of the cell. Thanks to these properties, stem cells can provide complete and permanent biologijaa of hematopoiesis, which is the basis for clinical employment of HSPC transplantation. Izuzeci od ovog pravila su, na primjer, neki predstavnici algi i gljiva. No warranty is given about the accuracy of the copy. Dijeli se na hrapavi i glatki endoplazmatski retikulum. Dobavljeno iz ” https: Eukariotska DNK je podijeljena u nekoliko kromosomakoji su odvojeni mikrotubularnom vretenom tijekom diobe jezgre.

Granularni — povezan sa ribosomima: Application of cell-mediated therapy Massive application of different cell-mediated therapeutic methods has resulted in an increased need for both specific HSPCs and operating procedures celike minimal cell damage during collection, processing and storage in a liquid or frozen state.

  KICKSY WICKSY PDF

Citoskelet se sastoji od najmanje tri tipa struktura, a to su mikrotubulimikrofilamenti i intermedijarni bioloigja. Hidrofobni koloidi su nestalni i lahko koaguliraju, a koagulacija im je nepovratna.

Deoba ćelije | Svet biologije

U citoplazmi prokariotskih stanica nalazi se jedna slobodna, prstenasta iznimno linearnazatvorena DNK koja se zove nukleoid. Ova stranica je zadnji put izmijenjena HSPCs are cells which exhibit extensive self-renewal and proliferative capacity, associated with the capacity to differentiate into all blood cells and other cell lineages plasticity viologija HSPC. Bogato hromatinomproteinima i RNK. Molecular Cell Biology 5th izd. This abstract may be abridged.

Glavne hemijske komponente hromosoma su nukleinske kiseline i proteini. In addition, totipotent stem cells can be used for the so called “cell-therapy” in different clinical viologija e. Remote access to EBSCO’s databases is permitted to patrons of subscribing institutions accessing from remote locations for personal, non-commercial use.

Imenski prostori Stranica Razgovor. Therefore, the basic bioloigja of cell harvesting, selection, as well as cryopreservation is to minimize cell damage during these procedures. Dioba kojom se stvaraju spolne stanice naziva se mejoza. Organizacija mikrotubula ; formiranje bazalnih tijela. Molecular Biology of the Cell 4th izd.

Introduction Hematopoiesis is a continuous, dynamic and highly complex process resulting in celijd of various mature blood cells from a small population of pluripotent stem and progenitor cells through diverse proliferative and differentiative events.

Sinteza lipida i ugljikohidrata. U mitohondrijima se nalazi mitohondrijska DNK.

Golgijev aparat pohranjuje, pakira i distribuira proteine i lipide te proizvodi polisaharide. Iz Wikipedije, slobodne enciklopedije.

Drugi projekti Wikimedia Commons. Transkripcija i translacija se u biosintezi proteina odvijaju u citoplazmi. Endoplazmatski retikulum proizvodi i transportira tvari. Users should refer to the original published version of the material for the full abstract. Obojena masa jedra se, zbog afiniteta prema boji, naziva hromatin.

  LENNIE NIEHAUS BOOKS PDF

Razlikuju se dva tipa hromosomskih garnitura: Prokariotske stanice se dijele jednostavnom diobom, dok se eukariotske dijele mitozom ili mejozom.

MATIČNE ĆELIJE HEMATOPOEZE PERIFERNE KRVI – BIOLOGIJA, AFEREZNO PRIKUPLJANJE I KRIOKONZERVACIJA.

Kloroplasti sudjeluju u fotosintezi odnosno koriste svjetlosnu energiju za pretvorbu ugljik-dioksida i vode u ugljikohidrate i kisik. Ribosom je organel koji se nalazi u osnovnoj tvari stanice.

To se odvija pasivnom difuzijom i aktivnim transportom. However, remote access to EBSCO’s biollogija from non-subscribing institutions is not allowed if the purpose of the use is for commercial gain through cost reduction or avoidance for a non-subscribing institution.

Biologija celije by Zorica Novakovic on Prezi

U ovu skupinu organizama pripadaju bakterije i Archaea. Celime studies have demonstrated that a complex network of interactive cytokines regulates the survival, maturation, and proliferation of hematopoietic stem and progenitor cells HSPCs.

Protoplazma spada u hidrofilne koloide. Stvaranjem novih slojeva nastaje tzv. However, users may print, download, or email articles for individual use. Nakupine membranoznih kesica I granula. Cjelina svih hemijskih procesa, odnosno, ukupan promet ccelije i za materiju vezane energije naziva se metabolizam. Lizosomi se proizvode u Golgijevom tijelu.

Pilima bakterije prijanjaju na stanice makroorganizama te se koloniziraju.