DAN CHIRICA SUCCESIUNI PDF

dan chirica succesiuni pdf to jpg. Quote. Postby Just» Tue Aug 28, am. Looking for dan chirica succesiuni pdf to jpg. Will be grateful for any help!. Succesiuni, (Bucharest: All Beck Publ. House, ), ; Dan Chirică, Drept civil. Succesiuni, (Bucharest: Lumina. Lex Publ. House, ), , a.s.o. 4 Nicolae Dan, Ion Anghelescu (coord.) the issues in question in the light of the former Civil Code, see, among others, also Dumitru Văduva, Succesiuni.

Author: Toshakar Dule
Country: Equatorial Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 11 August 2014
Pages: 329
PDF File Size: 14.77 Mb
ePub File Size: 20.80 Mb
ISBN: 927-3-55574-755-3
Downloads: 11143
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kilkis

Se admite ca ea nu trebuie neaparat sa cuprinde numele si prenumele testatorului, fiind suficienta semnatura sa obisnuita prin care sa poata fi identificat. Rezulta, asadar, ca in prezenta unei astfel de imprejurari acele persoane cu toate ca ar fi avut vocatie succesorala una fata de alta, nu se vor mosteni intre ele intrucit nu a supravietuit nici una celeilalte, astfel ca in momentul deschiderii succesiunii nici dn nu poate fi considerata a fi avut capacitate succesorala, nefiind in viata.

Cazurile de aplicare a reprezentarii succesorale. Prin mostenire se transmite un patrimoniu sau sufcesiuni fractiune din acesta, cu activul si pasivul sau ceea ce o deosebeste de transmisiunile prin acte juridice intre vii care au ca obiect, in principiu doar bunuri singulare.

In acest caz drepturile dna se dobindesc din momentul deschiderii succesiunii asemanator cu situatia mostenitorilor legali.

In acest caz, asa cum vom vedea mostenirea nu se imparte in mod egal sau pe capete ci pe linii. Nu intra, asadar, in aceasta categorie, animalele de munca, uneltele de lucrat pamintul si evident cum in mod unanim se admite, bunurile imobile, chiar cele prin destinatie.

Astfel de pilda daca la moartea lui decujus a ramas ca mostenitor unicul sau fiu dar acesta este nedemn, copilul sau va putea culege mostenirea caci vine la ostenire in nume propriu facind parte din aceeasi clasa de mostenitori cu tatal sau si anume aceea descendentilor. Vrea sa scuteasca pur si simplu pe mostenitori de asemenea obligatii; mostenitorii pot sa fie minori sau pusi sub interdictie, sau testatorul nu are incredere ca mosteenitorii vor fi in masura sa-i successiuni la indeplinire dispozitiile.

Revocarea legatelor pentru ingratitudine, la fel ca si revocarea pentru neideplinirea sarcinilor, are loc, in principiu, dupa regulile de revocare a donatiilor.

Trebuie observat ca darurile de nunta se pot face cu prilejul celebrarii casatoriei, fie ambilor soti si aceasta este regula fie numai unuia dintre ei, de catre terti, dar se pot face de catre ei insisi, unul altuia. In cazul substitutiei vulgare reglementata de art. In ce priveste persoanele juridice potrivit art. Retractarea revocarii voluntare Testatorul este liber pina in ultimul moment al vietii sa-si schimbe dispozitiile 29 A se sudcesiuni, C.

  DRENO DE PENROSE PDF

A se vedea in acest sens Alexandru Bacaci, Consideratii privind calificarea, ca fiind comune ori proprii, a unor bunuri dobindite de soti, in Juridica, pag. In toate cazurile este necesara si incuviintarea prealabila a autoritatii tutelare art. Existenta persoanei care pretinde un drept la o anume mostenire se raporteaza la momentul deschiderii succesiunii. Reprezentantul, fiind succesiuni sa-l mosteneasca pe defunct trebuie sa indeplineasca toate conditiile cerute de lege pentru a-l putea mosteni pe acesta.

Modul in care opereaza nedemnitatea. Pot exista insa frati numai dupa tata si se numesc frati consangvini sau consingeni si frati numai dupa mama care se numsc frati uterini. Sub aspectul formei clauza testamentara se abate de la regulile testamentului olograf caci nu trebuie sa fie scrisa in intregime si datata de mina testatorului.

Daca asadar drepturile celorlalti mostenitori legali au la succesiunl legatura de rudenie cu defunctul ale sotului supravietitor izvoresc din calitatea sa de sot. Cealalta cota o va lua, evident, fiul in viata la data deschiderii mostenirii, al lui decujus. Apoi se aduce atingere principiului libertatii de dispozitie pentru cauza de moarte intrucit instituitul nu are alegere, ci trebuie sa transmita bunul substituitului, care nu 52 A se vedea, Notariatul de Stat al raionului Moinesti, testamentul autentificat subnr.

De aici rezulta o serie de consecinte atit in ce priveste actul de instrainare cit si in ce priveste legatul ce astfel se revoca.

Din perspectiva deschiderii succesiunii au importanta locul si data mortii lui de cujus. Cu privire la natura juridica a dreptului statului asupra mostenirii vacante s-a purtat o adevarata controversa, determinata, e adevarat, de imprecizia textelor legale. Sanctiunea revocarii legatului pentru astfel de cauze intervine chiar in ipoteza in care legatarul nu a avut cunostinta de legat, ceea ce face ca aceasta sa se apropie mult de sanctiunea nedemnitatii succesorale care opereaza in cazul succesiunii legale Astfel el va putea veni prin reprezentarea tatalui sau predecedat la mostenirea unui asecendent mai indepartat Daca testatorul nu cunostea ca bunul nu-i apartine si totusi a dispus de el legatul va fi cosiderat nul potrivit art.

dan chirica succesiuni pdf to jpg

Prezumtia mortii concomintente instituita de art. Instrainarea sau distrugerea voluntara a bunului care face obiectul legatului. Daca insa unul dintre legatari nu poate sau nu vrea sa primeasca legatul, partea lui va reveni, in virtutea dreptului de acrescamint, celorlalti colegatari, ale caror parti vor spori in mod corespunzator. Daca testatorul nu stie sau nu poate sa scrie se va face mentiune despre aceasta, iar in cazul martorilor in mod obligatoriu trebuie sa semneze testamentul cel putin unul dntre ei, iar daca unul nu poate semna se va face mentiune despre cauza acestei neputinte art.

  GERRIT NOORDZIJ THE STROKE PDF

In cazul conditiei suspensive legatarul nu devine proprietar sau creditor la data deschiderii succesiunii ci numai de la data indeplinirii sau neindeplinirii evenimentului conditiei in functie de faptul daca conditia este pozitiva sau negativa. Daca cei exheredati nu au calitatea de mostenitori rezervatari intreaga succesiuuni va reveni comostenitorilor fhirica in lipsa acestora mostenitorilor subsecventi, dupa grad sau clasa.

Ei pot veni al mostenire fie in nume propriu, cind este vorba de frati si surori, fie chiricq reprezentare, daca este vorba de desceendentii lor, desigur daca conditiile reprezentarii sunt indeplinite. Testamentul olograf poate revoca un sucdesiuni autentic?

dan chirica succesiuni pdf to jpg – PDF Files

In cazul acestor din urma legate pieirea unuia sau mai multor bunuri din succesiune are ca 60 efect numai reducerea valorii legatului Asa cum rezulta din text numai mostenitorul major poate fi declarat nedemn pentru aceasta fapta nu si cel minor. Persoanele care nu au capacitate succesorala.

Nu pot beneficia de reprezentare nici ascendentii privilegiati, nici ascendentii ordinari, nici colataralii ordinari si nici sotul supravietuitor1. Deducem din ceea ce spune legiuitorul ca pentru existenta dreptului de abitatie al sotului supravietuitor trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii: Cu alte cuvinte, nu atit instrainarea in sine este avuta in vedere ca avind efect revocatoriu, cit intentia testatorului care se exprima implicit in sens revocatoriu prin acel act juridic.

Justificarea unei atari dispozitii legale se afla in intentia legiuitorului de a-i asigura si pentru viitor sotului supravietuitor continuarea fireasca a vietii, fara a fi suspus si frustrarilor determinate de lipsa bunurilor pe care le-a folosit, uneori, ani indelungati impreuna cu sotul sau predecedat6.

dan chirica succesiuni pdf to word

Daca toti legatarii vor si pot sa primeasca obiectul legat, acesta se va impartii intre ei in mod egal. Transmisiunea succesorala este o transmisiune pentru cauza de moarte. In doctrina s-au mai amintit si alte cazuri de caducitate ca: Radulescu, Consitiile in care este posibila vinzarea imobilului defunctului de catre executorul testamentar, in Dreptul nr. Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor are urmatoarele caractere juridice: Astfel, in functie de locul deschiderii mostenirii se determina: Este inadmisibil ca cineva sa-si deschida dann, cum s-a spus11, la o mostenire prin omor.

Locul deschiderii succesiunii este: Cu alte cuvinte testamentul poate cuprinde nu numai dispozitii pozitive prin care se confera drepturi unor legatari, ci si dispozitii negative prin care unii mostenitori legali sunt inlaturati de la mostenire.